KLONARIS/THOMADAKI: Cyber Retrospective
ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 
3η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΜ/ΒΙΝΤΕΟ/ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Δημιουργώντας τη Διεθνή Συνάντηση Τέχνης Φιλμ/Βίντεο/Υπολογιστή στο Παρίσι το 1990, θελήσαμε να επικεντρώσουμε την προσοχή στήν κινούμενη εικόνα σαν εικαστική τέχνη. Η καινοτοτομία του εγχειρήματος ήταν ότι συνενώσαμε όλες τις μορφές τέχνης πού βασίζονται στην οθόνη, προτείνοντας κριτικές και συγκριτικές προσεγγίσεις και θεωρώντας σύγχρονα αισθητικά φαινόμενα μέσα από μια ιστορική προοπτική. Ο τομέας που μας αφορά εδώ είναι η μη αφηγηματική κινούμενη εικόνα, που διερευνήθηκε πρώτα από τον πειραματικό κινηματογράφο και αργότερα από τη βιντεο-τέχνη και τις “νέες τεχνολογίες”. Ήδη από τις αρχές του αιώνα η τέχνη της κινούμενης εικόνας ενσωμάτωσε το χρόνο σαν εικαστική διάσταση. Το χρόνο, την κίνηση, την προβολή, το φώς – στοιχεία και έννοιες που αυτή τη στιγμή απασχολούν ευρύτατα το διεθνή εικαστικό χώρο. Η οθόνη του κινηματογράφου, του βίντεο ή του υπολογιστή είναι εδώ η καταλυτική επιφάνεια που πάνω της προβάλλεται και διαβάζεται η άυλη εικόνα. Κι αυτή η άυλη εικόνα, αποτέλεσμα μιας τεχνολογικής παρέμβασης, ακολουθεί μέσα στον αιώνα μας μια πολυσήμαντη πορεία – φιλοσοφική, αισθητική, τεχνική.

Αν το φιλμ είναι ο κύριος φορέας της εικαστικής κινούμενης εικόνας από τις αρχές του αιώνα, το βίντεο εμφανίζεται στη δεκαετία του 60 και η χρήση του υπολογιστή διαδίδεται στη δεκαετία του 80. Όμως οι διαδοχικές εφευρέσεις των οπτικών/χημικών και αργότερα των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων (media) δεν αντιστοιχούν σε μια γραμμική “εξέλιξη” στο χώρο της σύγχρονης τέχνης, όπου η επιλογή του μέσου από τον καλλιτέχνη ακολουθεί άλλες νομοτέλειες. Παρόλα αυτά οι καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τεχνολογίες υφίστανται σοβαρές πιέσεις ως προς την επιλογή όλο και πιο “σύγχρονων” μέσων έκφρασης: σήμερα πρόκειται για τις ψηφιακές τεχνολογίες, από την τρισδιάστατη εικόνα ως το cd-rom, από το Internet ως την “εικονική πραγματικότητα”(virtual reality). 

Για να υπερασπίσουμε μια μη ιεραρχική αντίληψη των τεχνολογικών μέσων στο χώρο της τέχνης προτείναμε σα θέμα της φετεινής 3ης Συνάντησης έναν καινούργιο κριτικό όρο: oικολογία των media. ‘Εναν όρο που μπορεί αρχικά να φανεί αντιφατικός εφόσον η οικολογία ασχολείται με την οργάνωση της ζωντανής ύλης ενώ οι τεχνολογίες της κινούμενης εικόνας είναι μη οργανικές, ιδιαίτερα η ηλεκτρονική και η πληροφορική. Αλλά το όριο ανάμεσα στο οργανικό και το μη οργανικό διαταράσσεται σήμερα. Δεν είναι πια απλός ο διαχωρισμός ανάμεσα στη φύση και την τεχνολογία.

Αν η οικολογία έχει σα στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, η οικολογία των media επιχειρεί να προστατέψει την πολλαπλότητα του τεχνολογικού περιβάλλοντος και να διατηρήσει κάποια ισορροπία ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη τέχνη – μηχανικά, χημικά, ηλεκτρονικά, ψηφιακά, “χαμηλής” ή “υψηλής” τεχνολογίας. Γιατί η ζωτικότητα της δημιουργίας διαρκώς απειλείται από την υπερεκτίμηση ορισμένων τεχνολογιών και από την ισοπέδωση των μέσων.

Για τρίτη φορά φέτος η Διεθνής Συνάντηση Τέχνης Φιλμ/Βίντεο/Υπολογιστή πρότεινε μια συνθετική άποψη καταργώντας τα σύνορα ανάμεσα στις τεχνικές. Άποψη που πηγάζει από μια διαπίστωση: στην αυγή της τρίτης χιλιετηρίδας η “τεχνολογική” τέχνη σχηματίζει ένα τοπίο πολυσύνθετο όπου διαφορετικές διαδικασίες όχι μόνο συνυπάρχουν αλλά και αλληλοεπηρεάζονται. Τεχνικές από το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον συναντιούνται μερικές φορές μέσα στο ίδιο έργο. Ένα έντονο ενδιαφέρον για την “αρχαιολογία” των media και για τις χειροποίητες επεξεργασίες ξεσπάει στην ακμή της ψηφιακής εποχής. Ταυτόχρονα, το Internet αποκτά την ευελιξία ενός προσιτού μέσου. Όσο για το φιλμ και το βίντεο, παρά τις επανειλημμένες διαγνώσεις της επικείμενης εξαφάνισης τους, σφύζουν από ζωή. 

Η επιλογή από την 3η Διεθνή Συνάντηση Φιλμ/Βίντεο/Υπολογιστή, που παρουσιάζουμε στην Αθήνα με τη συνεργασία του Φούρνου στα πλαίσια μιας Ευρωπαϊκής σύμπραξης, συγκεντρώνεται σε δύο από τα ποικίλα μέσα που περιλάμβανε η παρισινή εκδήλωση: το βίντεο και το cd-rom. Από τα θέματα που θίξαμε στο Παρίσι επιλέξαμε τις βιντεοχορογραφίες και την αναφορά στη φύση. Το πρώτο γιατί θεωρούμε σημαντική τη διασταύρωση του τεχνολογικού μέσου και μιας ζωντανής τέχνης που βασίζεται στο σώμα, όπως ο χορός. Το δεύτερο για την πολυεδρικότητα των τρόπων που προσεγγίζουν τη φύση οι σύγχρονοι καλλιτέχνες. Τα cd-rom που εκτίθενται θίγουν δύο ακόμα θέματα, θεμελιώδη για την 3η Συνάντηση: την ανάγνωση τεχνολογιών του παρελθόντος μέσα από σύγχρονα μέσα και προβληματισμούς (Beloff, Hoberman) και την εικαστική ενσωμάτωση πολιτικοποιημένων θέσεων στην “τεχνολογική” τέχνη – εδώ πρόκειται για το σώμα σαν κοινωνικό σύμπτωμα (Grzinic/Smid, Dement). Τέλος, το θέμα του “Άγγελου” μέσα από την προσωπική μας δουλειά συνδέει την καλλιτεχνική μας πορεία που διασχίζει πολλαπλά τεχνολογικά μέσα, μέ αυτή την εκδήλωση/μανιφέστο που είναι η Διεθνής Συνάντηση Τέχνης Φιλμ/Βίντεο/Υπολογιστή.
 

Κατερίνα Θωμαδάκη - Μαρία Κλωνάρη
Αθήνα, Αύγουστος 1998